• Jaarlijks wordt op palmzondag en de zaterdag ervoor de Matthäus Passion van J.S. Bach uitgevoerd;
  • In het najaar wordt er een concert gegeven met bekende of minder bekende koormuziek;
  • Voor de concerten worden Phion en professionele solisten ingehuurd;
  • Wekelijks, behalve in de vakantieperioden, is er een koorrepetitie;
  • Er is in de voorbereidingsperiode van een concert een openbare repetitie en/of een meezingrepetitie;
  • Ieder koorlid doet één keer in de twee jaar een stemtest, waarbij hij ook advies krijgt over de stemvorming;
  • In het kader van kwaliteitsverbetering is er om de paar jaar een workshop met een bekende zangpedagoog.